การออกแบบกราฟิกออกแบบสื่อสาร

ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการของงานออกแบบกราฟิก ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบกราฟิก ประเภทของงานออกแบบกราฟิก การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ หลักการและขั้นตอนการออกแบบกราฟิก การนำไปใช้สื่อสารในยุคดิจิทัลในระบบออนไลน์และออฟไลน์

อนันตญา วรรณโพธิมุกข์

BAAID119 /การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ/นวนพ สุวรรณภูมิ


BAAID119 /การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ/นวนพ สุวรรณภูมิ

ฝึกปฏิบัติ จัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ และการออกแบบนิทรรศการ การเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์สำหรับจัดสินค้าและนิทรรศการ ระบบงานที่ใช้ประกอบจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ


Nawanop Suwanapoon